Doprava betónu

Dopravu betónu zabezpečujeme vlastnými domiešavačmi objemu 7 až 9 m3. Pre zabezpečenie plynulej dodávky betónu na stavbu máme k dispozícii v súčasnosti 6 vlastných domiešavačov. Všetky vozidlá sú vybavené monitorovacím zariadením, slúžiacim k zvýšeniu kvality logistiky, prípade spätnej kontroly dodávok. Vozidlá sú zároveň vybavené  dvoma prídavnými časťami k výsypnému žľabu, čím sme predĺžili možnosť vysýpania betónu z domiešavača o 3 m.

MAN TGS 9mᶾ
MAN TGS 7mᶾ