Uskladňovanie stavebného odpadu

Uskladnenie stavebného odpadu tiež patri medzi naše služby, ktoré poskytujeme. Všetok vyhovujúci stavebný odpad je recyklovaný v našich recyklačných linkách  za účelom opätovného použitia na stavenisku . Túto možnosť využívajú predovšetkým  firmy, ktoré ju väčšinou  spájajú aj s ostatnými našimi službami.

Uskladňujeme:

  • 17 01 01 (betón)
  • 17 01 02 (tehly)
  • 17 01 03 (obkladačky, dlaždice a keramika)
  • 17 01 07 (zmesi betónu, tehál, dlaždíc)
  • 17 09 04 (zmiešané odpady zo stavieb a demolácií)
  • 17 03 02 (bitumenové zmesi)
  • 17 05 04 (zemina a kamenivo)
Drvička RM 90GO
Hrubotriedič TEREX FINLAY