Drvené kamenivo

left

Drvením väčších kusov horniny vzniká kamenivo, ktoré je charakteristické nepravidelným, ostrohranným tvarom zŕn a drsným povrchom. To je následne triedené na rôzne frakcie a využíva sa ako prísada do betónových zmesí, do podkladových a drenážnych vrstiev a na zásypy.
Predaj drveného kameniva: Predajom a dopravou kameniva pokrývame väčšinu Trenčianskeho kraja. Kamenivo získavame z nášho kameňolomu v blízkosti mesta Prievidza, kde sa nachádza prevažne dolomitická hornina.